Analistler İçin Gereksinim Yönetimi

Daha önce yine i-con tarafından özel olarak planlanmış ve defalarca birçok kuruma verilmiş olan "Analize Giriş" ve "Analistler için Modelleme" eğitimlerinin birleştirilip güncellenmiş hali analiz ekiplerine özel eğitim çalışmasıdır. Bu eğitimde; iş analistine, proje kapsam ve vizyonunun belirlenmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının saptanması ve dokümante edilmesi, test planlarının yapılması ve teknikleri gibi konular BT perspektifiyle anlatılmakla birlikte diğer disiplinler için de iş analistinin görevleri ve yöntemlerinin öğrenilmesi için faydalıdır. Analistlere, iş akışı, veri modellemesi ve nesne yönelimli iş modellemesi teknikleri öğretilmektedir. Proje gereksinimlerinin yazılım ekiplerine aktarılması sırasında analistlerin, kullanılan yazılım mimari ve ihtiyaçları doğrultusunda modelleme yapabilmesini sağlayacak bilgilerin tamamı kapsanmaktadır. [DETAY]


Eğitim Tarihi : 16 -19 Nisan 2013


Visual Studio Team System ve Team Foundation Server 2010

Bu eğitimde sadece yeni araçların kullanımını öğrenmekle kalmayacaksınız, Yazılım Mühendisliği Eğitimleri ile konusundaki uzmanlığını kanıtlayan i-con'un yazılım proje yönetimi konusundaki tecrübesiyle yazılımda takım çalışmasının inceliklerini göreceksiniz.

Eğitim İçeriği

Bölüm 1: Visual Studio ve Team
Foundation Server
Bölüm 2: Kaynak kod kontrolü
Bölüm 3: TFS ve Kalite Güvence
Bölüm 4: TFS ve Gereksinim Yönetimi
Bölüm 5: TFS ve Proje Yönetimi
Bölüm 6: Visual Studio
Bölüm 7: Tasarım Araçları
Bölüm 8: TFS ve Scrum
Bölüm 9: Team Build
Bölüm 10: TFS Altyapısı


Eğitim Tarihi : 10-13 Nisan 2013

 
 
 

 

i-con.com.tr | 2009© i-con