Danışmanlık Hizmetleri > BT Süreçleri
BT Süreçleri
Kapsam

BT Süreçleri danışmanlık hizmetleri tüm BT süreçlerinde sağlanabileceği gibi yazılım ve işletim işlevleri için ayrı ayrı da gerçekleştirilebilir.

Model

i-con danışmanları mükemmel model yoktur, bazıları işe yarayabilir yaklaşımı ile BT süreçleri için yaygın olan birçok modelden faydalanarak kurumun ihtiyaçları doğrultusunda özgün yaklaşımları ortaya koyarlar. Bu modeller Unified Process, CMMI, XP ve SCRUM gibi çevik metodolojiler ve MSF gibi yazılım süreç modelleri ile ITIL ve COBIT gibi bilgi teknolojileri yaklaşımlarından oluşmaktadır.

Değerlendirme

Kurumun BT süreçleri, konularında uzman danışmanlar tarafından gözden geçirilerek durum değerlendirme ve iyileştirme önerileri raporu hazırlanır. Değerlendirme, ilgilerle mülakat, olan süreç tanımları ve çıktılarının gözden geçirilmesi, proje dokümantasyonunun incelenmesi ile gerçekleştirilir.

Strateji Oluşturma

i-con süreç danışmanlığı, herhangi bir belgeleme ya da kalite sistemi çalışması gibi algılanmamalıdır. Bu çalışmanın nihai hedefi, kurum BT bölümünün topyekün verimliliğini arttırmaktır. Bu sebeple BT stratejisi kurum yöneticileri ile uzmanlarımız arasında yapılacak tarama çalışmaları sonrasında ortaya çıkartılacaktır. Saptanan stratejiler tüm süreç çalışmaları için esas teşkil etmesi yönünden büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmalar sırasında BT’nin kurum içindeki yeri sorgulanmakta ve birimin vizyonu irdelenmektedir. Amaç BT’yi kurum için kar/zarar merkezinin ötesine taşıyıp “değer merkezi” haline getirecek stratejinin oluşturulmasıdır.

Süreç

Çalışmanın sonucu, süreçlerin tanımlanması ve oluşturulmasıdır. Pek çok modelin hazır süreçleri de gözönüne alınarak kurum için uygun süreç tanımları oluşturulmalı, bunların kurum tarafından içselleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki disiplinlerde süreçler farklı metodolojileri ve modelleri destekleyecek şekilde oluşturulur:

 • Yazılım yaşam döngüsü
  • Gereksinim yönetimi
  • Proje yönetimi
   • Kaynak planlama
   • Kaynak ve takvim takibi
  • Risk yönetimi
  • Tahmin ve takvim
  • Kalite güvence
   • Test yönetimi
   • Gözden geçirme süreçleri
  • Değişiklik yönetimi
   • Kaynak kod yönetimi
   • Talep yönetimi
  • Tasarım ve mimari süreçler
   • Modelleme
 • İşletim yaşam döngüsü
  • Operasyon yönetimi
   • Servis destek ve sunum
   • Yazılım ve donanım varlık yönetimi
   • Altyapı süreçleri
  • Güvenlik yönetimi
  • Uygulama yönetimi
  • Devreye alma ve yayınlama
 • İş süreçleri
  • BT Bütçe yönetimi
  • Süreç ve ürün kalite güvence
Uygulama

Kurum ile birlikte seçilen bir projede i-con süreç mühendisleri yer alarak süreçlerin başarıyla uygulanması için destek ve süreç hakkında geri bildirim sağlar. Projenin boyutuna göre tüm proje içinde yer alınabileceği gibi, sadece belirli iterasyonlarda yer alınarak süre optimize edilebilir.

Değerlendirme

Tüm çalışma döngüsü tamamlandığı zaman oluşan süreç zaman içerisinde tekrar değerlendirilmeli ve

 • Uygulama başarısı
 • Sürecin iyileştirme ihtiyaçları

raporlanarak sürekli iyileştirme sağlanmalıdır. Son değerlendirme bu maksatla yerine getirilir.

Çıktılar
 • Değerlendirme raporları ve iyileştirme önerileri
 • Strateji dokümanı
 • Süreç tanımları ve kılavuzlar
 • Doküman şablonları ve kullanım kılavuzları
 • Model tanımları ve kılavuzları
 • Eğitim ihtiyaçları ve planı
 • Organizasyon planı
Kullanım Bütünlük

Danışmanlık hizmetleri bir bütün olarak alındığı takdirde süreçlerin üzerinde en başarılı sonuçları almak mümkün olmaktadır. Bununla birlikte hizmet başlıklarından ayrı ayrı da faydalanmak mümkündür.
Aynı şekilde, BT süreçlerini bir bütün olarak ele almak ve iş süreçleri ile ilişkileri içerisinde inceleyerek iyileştirmek genel faydayı arttırıcı etki sağlamaktadır. Bununla birlikte kurumlar alt birimler bazında da bu hizmetlerden faydalanabilirler.

Süre

Yapılacak çalışmanın süre ve kaynak ihtiyaçları kapsamın boyutu ile doğrudan orantılı olduğu için herhangi bir takvimi öngörmek maalesef mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte tecrübeli danışmanlarımız yaklaşık süreleri kısa bir görüşme sonrasında belirleyebilirler. Detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irbibata geçiniz.

i-con.com.tr | 2008© i-con