Eğitim Kategorileri > Team System ve MSF
  Team Foundation Server 2010
  VSTS ile Yazılım Yaşamdöngüsü Optimizasyonu
  Microsoft Solutions Framework Esasları
  Gereksinim Analizi ve .NET Çözüm Mimarilerinin Tasarlanması
  VSTS ve TFS ile Yazılım Yönetimi (ORİJİNAL i-con EĞİTİMİ-sadece i-con’da)
  VSTS Deep Dive (ORİJİNAL i-con EĞİTİMİ-sadece i-con’da)
  VSTS Süreç Özelleştirme (ORİJİNAL i-con EĞİTİMİ-sadece i-con’da)
i-con.com.tr | 2008© i-con