Eğitim Kategorileri > Yazılım Mühendisliği > İş Analizine Giriş
İş Analizine Giriş
 

İş analizine giriş, kullanıcı gereksinimlerinin toplanması ve raporlanması, iş analistleri için test konularının işlendiği bu eğitimde, iş analisti rolünü yerine getirenler veya bu rolün yöneticileri için gerekli bilgiler aktarılmaktadır. İş analistine, proje kapsam ve vizyonunun belirlenmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının saptanması ve dökümante edilmesi, test planlarının yapılması ve teknikleri gibi konular BT perspektifiyle anlatılmakla birlikte diğer disiplinler için de iş analistinin görevleri ve yöntemlerinin öğrenilmesi için faydalıdır.

Hedef : Yazılımların gelistirilmesi sırasında analizin nasıl yapılması gerektiginin aktarılması ve dökümantasyonun formalizasyonu.

Önkosul : Yok

Düzey : Başlangıç >> Orta

Eğitim İçeriği

 1. Analize giriş
  • Analist kimdir
   • Analiz tanımı
   • Analist kim değildir
   • SE karikatürü
  • Analist türleri
   • Yelpaze
   • Bilgi Dağarcığı
   • Diğer roller ile ilişkisi
  • Kaynakça
 2. Yazılım geliştirme süreçleri
  • Proje başarı oranları
   • Yazılım yaşam döngüsü
   • Dört faz
   • Şelale
   • Döngüsel (iteratif)
  • GY ve diğer disiplinler
   • GY ve KG
   • GY ve PY
 3. Gereksinim yönetimi
  • Gereksinim tipleri
   • Gereksinim piramidi
  • Gereksinim toplama
   • Kaynaklar
   • Yöntemler
  • Paydaş yönetimi
  • Yaklaşımlar
   • Klasik
   • Çevik
  • GY işakışı
 4. Dokümantasyon
  • Vizyon
  • SRS
 5. Otomasyon
  • Öznitelikler
  • İzlenebilirlik matrisi
  • Baz hattı
  • Metrikler
i-con.com.tr | 2008© i-con