i-con Genel Müdürü Kerem Özsü
Yeni i-con Yazılım Altyapısı RDF’i Anlatıyor

RDF ne anlama geliyor?
RDF, Rapid Development Framework kelimelerinin kısaltması. Bu isim aynı zamanda RDF vizyonunu da belirliyor: hızlı yazılım geliştirme, hızla yazılım geliştirme ama bu hız sırasında kontrolü kaybetmemek.

Nasıl sağlıyor RDF bu kontrolü?
RDF sağlam bir mimari üzerine kurulu. Entity Service Model (ESM) adını verdiğimiz mimari modelimiz, kurumsal yazılımın temel tasarım gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturuldu. Bu mimari takip edildiği sürece yazılım projesi yol çizgisini hiçbir virajda kaybetmiyor. Aslında ESM gayet karmaşık bir mimari, kolay uygulanan bir yapısı yok, düz ve sıradan bir geliştirmeden çok daha sofistike bir yaklaşım. RDF kütüphaneleri ESM'in geliştirilmesini kolaylaştırıyor, geliştiricilerin sadece iş kurallarına odaklanmasına imkan sağlıyor. Bunu ileri seviyede soyutlama ile sağlıyoruz.

Ne iş yapıyor RDF?

RDF, orta ve büyük boyutlu projeler için. Değer kattığı projeler, web tabanlı, veri merkezli kurumsal uygulamalar. Bir finans uygulaması, bir üretim ya da satış otomasyonu, lojistik uygulamaları; verinin okunduğu ve yazıldığı tüm projelerde RDF'ten faydalanmak mümkün. Bunun ötesinde entegrasyon ihtiyaçlarının bulunduğu projeler için RDF büyük avantaj sağlıyor.

Nereden geliyor bu avantaj?
RDF'in mimari modeli ESM, servisler üzerine kurulu ve servis yönelimliliğin gereklerini sağlıyor. Yani aslında RDF ile uygulama geliştirdiğiniz zaman çözümünüz otomatikman servis yönelimli (SOA) oluyor. Bu yapı servis seviyesinde entegrasyonu kolaylıkla karşılamanıza imkan veriyor.

RDF'i kullanmakta ne gibi faydalar görüyorsunuz?
Hızlı geliştirme büyük fayda, ama bunu disiplini kaybetmeden yapabilmek daha büyük fayda sağlıyor. Bunun ötesinde sağlam mimari modeli tasarım sürecini kısaltıyor ve kolaylaştırıyor, birçok teknik gereksinimin nasıl sağlanacağı baştan belli olduğu için yazılımcılar ve tasarımcılar bunları uzun uzun düşünmek zorunda değiller. Bu çözümlerin birçoğu da hazır olarak sağlanıyor; RDF kütüphaneleri veri erişiminden kullanıcı arabirimlerine, entegrasyondan güvenliğe birçok alanda geniş yeteneklerde kullanıma hazır bileşenler sağlıyor. Birçok projede kullanılan bileşenleri kullanmak projenin kalitesi açısından da ciddi avantaj sağlıyor, çünkü buglar çoğunlukla çoktan bulunmuş oluyor; ilk kez yazılan ve kullanılan bir bileşene göre çok daha sağlam durumda oluyorlar.

i-con da müşterileri için proje geliştiriyor. Siz kullanıyor musunuz RDF'i?

RDF'in en büyük müşterilerinden biri i-con. i-con'da biz iki türlü proje geliştiriyoruz. Biri anahtar teslim paket projeler, ki bunları %100 RDF üzerinde geliştiriyoruz, zaten başka türlü istenen hızda cevap vermemiz mümkün değil; ya da müşterimizle birlikte geliştirdiğimiz projeler. Bu tarz projelerde de RDF'i öneriyoruz ve müşterimizin geliştirme yöntemleri doğrultusunda uyarlıyoruz.

Yani RDF uyarlamaya açık diyorsunuz?
Kesinlikle! Öyle ki, bazı müşterilerimiz kendi altyapılarını oluşturmak için bize başvuruyor. Bir yazılım altyapısı demek, herşeyden önce kararlar almak demektir. Bu kararlar genellikle iki farklı yönden birini seçmek anlamına gelir. Bazı müşterilerimiz farklı kararlarla geliştirilecek altyapılara ihtiyaç duyuyor. RDF'ten öğrendiklerimizi, RDF'in bileşenleri ile birlikte yeniden yoğurup, onlara özel altyapılar tasarlıyor ve geliştirebiliyoruz.

Peki sırada ne var?
RDF bileşenlerinin geliştirilmesi devam ediyor. Önümüzdeki ayların planı şimdiden belli, öncelikle RDF Tools adını verdiğimiz araçları yayınlayacağız. Bu araçlar RDF kaynak kodlarının üretilmesi işi üstlenecek ki, bu bir yazılımın %80 kadar kaynak kodunu sadece tasarım aşamasında, hiç kod yazmadan üretebilmenize imkan sağlayacak. Bazı yönetim araçları da bu paketle birlikte gelecek. Sonra gelişmiş veri erişim bileşenlerinin bulunduğu DAX geliyor. Diğer katmanlar da planlarda bunları da bahar aylarında paylaşıyor olacağız.

RDF'e yatırıma devam mı yani?
Biz artık RDF olmadan yazılım geliştiremiyoruz, bu sebepten RDF kaynaklarını kısmak gibi bir olasılığımız söz konusu değil.

Vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Hem kurumsal yazılım gruplarına hem de ürün geliştiren bağımsız yazılımevlerine açık çağrıda bulunmak istiyorum: Teknolojik altyapı işlerine kaynak harcamayın, siz işinize odaklanın, müşterileriniz için verimli yazılımlar geliştirin. Biz RDF ile altyapı gereksinimlerinizi karşılıyoruz.

RDF sayfasına ulaşmak için tıklayınız!

i-con.com.tr | 2008© i-con