<% if Request.QueryString("dolu") = 1 then Set Mailer = Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer") Mailer.FromName = "ISVClub Uye Formu" Mailer.FromAddress= "isvclub@i-con.com.tr" Mailer.RemoteHost = "i-con.com.tr" Mailer.AddRecipient "isvclub@i-con.com.tr", "kozsu@i-con.com.tr" Mailer.Subject = "Yeni üye formu" Mailer.BodyText = Request.Form Mailer.SendMail Response.Redirect "isvclub_isvclubformok.asp" end if %> i-con
 

ISVClub Üye Kayıt Formu

*Ad:
*Soyad:
Ev adresi:
Ev telefonu:
Doğum yeri ve tarihi:
*Çalıştığı Kurum:
Görevi:
İş adresi:
İş telefonu:
*Şirket E-mail adresi:
Özel E-mail adresi:
Eğitim Durumu:
İlgilendiği bilişim teknolojileri:
Kullandığı yazılım dilleri:
İlgi Alanları: